obrázek v hlavičce

Oblastní charita Hradec Králové - ohlédnutí za rokem 2014

Datum: 03.03.2015
  | 
Kategorie: Aktuality
Hradecká charita - lidský kolos na pomáhání lidem

Oblastní charita Hradec Králové
Komenského 266, Hradec Králové
777 721 641, och @hk.caritas.cz, www.charitahk.cz 


Hradecká charita - lidský kolos na pomáhání lidem

Oblastní charita Hradec Králové patří s téměř stovkou zaměstnanců na hlavní pracovní poměr k největším poskytovatelům sociálních služeb v našem městě. Přední místo si drží i díky devíti sociální a dvěma zdravotním službám, které poskytuje a širokému spektru cílových skupin, pro které jsou tyto služby určené. Průměrně využije ve všední den alespoň jednu naši službu 225 osob.
V péči charitních pracovníků jsou děti, ženy i muži.

Za rodinami s dětmi s postižením dojíždí poradkyně rané péče přímo do jejich domovů. Pohybují se po celém Královéhradeckém kraji, dojedou i do té nejzapadlejší vesničky, ve všední den, ve smluvených časech a dnech. „Děti v domácím prostředí moc hezky spolupracují. Lépe se soustředí na rehabilitační cvičení i práci s pomůckami. Jsme tety, které občas přijedou a na které se těší. Naše pomoc je ale soustředěná i směrem k rodičům, kteří bývají z nastalé situace u svého dítěte smutní a v nejistotě o jeho budoucnost.“ říká vedoucí rané péče Sluníčko Mgr. Pavlína Chmelíková. Loni bylo v dlouhodobé péči 105 rodin a dalším 65 byla poskytnuta konzultace.

Největší skupinu tvořily děti s autismem a děti s Downovým syndromem. Od dubna letošního roku začne raná péče nabízet nově pomoc i dětem s vadami zraku. Služba je pro rodiny zdarma.
Pod střechou azylového domu na Pouchově zase nachází její pomoc děti, které zde přechodně žijí s maminkou. Vloni zde pobývalo 107 dětí, 69 žen a tři tatínkové. „Kromě přechodného ubytování a zázemí jim nabízíme pomocnou ruku při hledání nového domova a zaměstnání. Maminky se u nás mohou učit šít, vařit, pracovat na zahradě, pečovat o sebe i své děti. Jsme oporou i pro nastávající maminky. S důvěrou s námi maminky řeší výchovu svých dětí a výsledky ve škole. “ říká vedoucí azylového domu Zdeňka Koutníková. Maminky přichází z různého sociálního prostředí, mají rozlišnou úroveň vzdělání, návyky, některé mají podporu v nejbližších, jiné jsou na svoji těžkou situaci samy. Přístup k řešení jejich situace je proto vždy specifický.
Pětina dětí byla svědky domácího násilí. Péče o ně je stejně individuální a citlivá, jako o jejich matky. Pro mnohé je pobyt prvním klidnějším zastavením v jejich životě.


Pomoc dospělým ženám a mužům

U žen i mužů, kteří hledají pomoc naší charity, je nutné dovršení věku 18 let. Dle svých problémů, které momentálně řeší, mohou najít pomoc v jednom či ve více charitních zařízení z celkových osmi. Lidé bez domova hledají pomoc v Domě Matky Terezy, který byl pro tyto účely vystavěný již v roce 2004.

Současné prostory umožňují přechodné bydlení v azylovém domě pouze mužům. Loni jich zde žilo celkem 81. Navštívit denní centrum a využít veškerou nabídku pomoci sociálních pracovnic, přenocovat v noclehárně a začlenit se do pracovních aktivit sociální rehabilitace mohou však i ženy. Do denního centra jich během uplynulého roku přišlo 87, což je o 10 více než v předchozím roce, přespání na jednu noc využilo 62 žen. Mužů přišlo do denního centra a noclehárny čtyřikrát více než žen. Lidé bez domova využívají zdarma sociální poradenství, mohou pobýt na denním centru, ale například přenocování, praní prádla, pobyt v azylovém domě si částečně hradí. Důležitou pomocí pro lidi v nouzi a sociálně slabé je Sociální šatník. Loni bylo vydáno 4935 kusů ošacení.

Lidé, kteří dále hledají v naší Oblastní charitě pomoc, mívají problémy s financemi, trápí je dluhy, řeší exekuce, mají problémy v manželství, rozvádí se, řeší výživné. V Poradně pro lidi v tísni v Kotěrově ulici za Muzeem se s klienty na tato témata konalo 2139 konzultací. Na stejné adrese nachází odbornou radu
a podporu i oběti domácího násilí, kterých loni hledalo pomoc celkem 179. Věková hranice je zde nastavená již od 16 ti let. Klientkami jsou především žen, týrané svým partnerem, ale často také svými nejbližšími příbuznými. Tyto služby jsou zdarma.

Pomoc v domácím prostředí

Největší skupinu klientů charitních služeb tvoří lidé, za kterými se dojíždí s péčí přímo do jejich domácností a domovů.
Charitní pečovatelky pomáhají seniorům zvládat běžný život, péči o sebe i domácnost. Pomohou s úklidem, s hygienou, jídlem, pohovoří, potěší a pohladí slůvkem a jdou dál za dalším klientem, který na ně čeká. Loni se uskutečnilo celkem 36 836 návštěv.

Ještě o tisíc návštěv více v domovech klientů zajistily za loňský rok zdravotní sestřičky z Charitní ošetřovatelské služby. I ony jezdí každý den v týdnu, ve svátcích, o víkendech za svými pacienty. Aplikují injekci, inzulín, pečují o pooperační rány či bércové vředy, podají léky, zkontrolují zdravotní stav... Jsou spojkou mezi ošetřujícím praktickým lékařem a pacientem.
Díky této spolupráci je nemocným lidem, jejichž zdravotní stav nevyžaduje pobyt v nemocnici, zajištěná dostatečná zdravotní péče a komfort domácího prostředí. „Máme v péči mnoho lidí nad 80 let, pro které by cesta za lékařem byla velmi problematická a zatěžující a naše péče jim velice zjednoduší jejich běžný život.“ říká Markéta Bohuslavová vrchní sestra Charitní ošetřovatelské služby. Péče je hrazena v rámci zdravotního pojištění pacienta.

Domácí hospicová péče Hradec Králové je nejmladší službou lidem v jejich domácím prostředí. Poskytuje nepřetržitou dostupnost péče zdravotních sester a lékařů lidem, kteří jsou nevyléčitelně nemocní a chtějí své poslední dny strávit doma. Sestřičky dojíždí i několikrát denně, jejich práce není o spěchu, jsou s rodinou a pacientem až do posledních chvil. Za uplynulý rok doprovodily hospicové sestřičky 140 lidí.
Pomohly jim splnit poslední přání, dožít důstojně doma, v blízkosti všeho co měli rádi a koho měli rádi. Celý tým tvoří paliativní lékaři, hospicové zdravotní sestry, je možné dle zájmu využít péči pečovatelek, pomoci sociální pracovnice, psychologa, dle zájmu duchovního a dobrovolníků. Na službu pacient přispívá denně částkou 150,-Kč na den.

Bez dobrovolníků by charita nebyla charitou

V loňském roce se do dobrovolné pomoci zapojilo v naší organizaci přes 200 lidí. Někteří pomáhali pravidelně, jiní jen jednorázově. Docházeli za seniory, doučovali děti, chodili do rodin s dětmi s postižením, pomáhali v zimní noclehárně. Vždy se sešla početná skupinka ochotných lidí například při pečení perníků pro seniory, při malování kamínků, při úklidových pracích. Nevykonávají žádné odborné práce, které by nahrazovali práci sociálních pracovníků charity. Přesto jsou její nedílnou
a nepostradatelnou součástí.