obrázek v hlavičce

Nová generace kotlíkových dotací

Datum: 14.07.2015
  | 
Kategorie: Aktuality
V novém programovém období 2014 – 2020 bude finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva poskytována fyzickým osobám prostřednictvím Královéhradeckého kraje z Operačního programu Životní prostředí.

Jedná se o novou generaci tzv. kotlíkových dotací, které byly v minulosti realizovány z národních zdrojů. Půjde postupně o tři grantová schémata s celkovým objemem finančních prostředků cca 600 mil. Kč. Prostředky z prvního grantového schématu ve výši 200 mil. Kč budou konečným uživatelům rozdělovány pravděpodobně na konci roku 2015, či začátkem roku 2016 v závislosti na tom, kdy kraj tyto prostředky získá od Řídicího orgánu (MŽP).

Předmětem podpory bude výměna nevyhovujícího kotle na tuhá paliva za:

kotel na pevná paliva,
tepelné čerpadlo,
plynový kondenzační kotel.

Celkové nákladyna realizaci projektu mohou být max. do výše 150 tis. Kč, z čehož výše poskytnutých finančních prostředků z OP ŽP bude činit:

70 % v případě pořízení kotle spalujícího pouze uhlí
75 % v případě plynového kondenzačního kotle a kombinovaného kotle (uhlí + biomasa),
80 % v případě tepelného čerpadla, příp. kotle na biomasu

Výzva pro fyzické osoby má být Královéhradeckým krajem vyhlášena v lednu 2016.

Více informací na http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/granty-dotace/dotace-2015/ziv-prostredi/dotace-na-vymenu-zastaralych-zdroju-vytapeni-_kotlikove-dotace_-80788/.