obrázek v hlavičce

Manuál - prevence proti drogám

Datum: 30.07.2015
  | 
Kategorie: Aktuality
Jak společně postupovat v oblasti protidrogové prevence. Manuál pro veřejnost, organizace a instituce v obci


Společně proti drogám

Tento manuál je určený všem, kteří se setkávají s problematikou drog ve své obci či městě, ať už jako veřejnost, občané, nebo odborníci (úředníci, učitelé, policisté, terapeuti, sociální pracovníci), nebo jako volení představitelé obcí a měst. Nabízí konkrétní návody na společné a koordinované postupy v obvyklých případech.

Právě absence vzájemné komunikace a spolupráce na místní úrovni bývá často příslovečným kamenem úrazu a také
důvodem, proč některé věci nefungují, jak mají: proč mívá veřejnost pocit, že úřady nekonají; proč policie nemůže
úspěšně vyřešit některé případy drogové trestné činnosti; proč si školy nejsou jisté svými kompetencemi a podobně.
Manuál nabízí odpovědi na časté otázky po postupech (jak jednat v nejrůznějších situacích, kdy se setkáváme
s drogami; jak, kdy a komu co oznamovat), kompetencích (co mohu, co ne) a možnostech spolupráce (co
mohou ostatní a na koho se mám obrátit). 
Současně ale v manuálu nenajdete rady pro uživatele drog a jejich blízké (kam se mohu obrátit, jsem-li na drogách závislý
a potřebuji pomoct, příp. moje dítě je závislé na drogách, co můžu dělat). Informace tohoto typu nabízí např.
webové portály www.drogy-info.cz a www.odrogach.cz, příp. nespočet letáků a brožur poskytovatelů protidrogových
služeb (např. regionálních K-center).
Manuál vznikl v rámci projektu Společně proti drogám, podpořeného Ministerstvem vnitra ČR z mimořádného dotačního
programu Prevence drogové kriminality v příhraničí v roce 2013. Byl vytvořen za pomoci pracovních skupin
ve dvou – z hlediska drogové problematiky – exponovaných městech, Aši a Trmicích. Při práci ve skupinách se sešli společně
představitelé měst a městských úřadů, policie, škol, poskytovatelů sociálních služeb i veřejnosti, díky čemuž obsahuje
množství konkrétních příkladů z praxe různých institucí.
Věříme, že i Vám pomůže nalézt řešení ve Vaší situaci.

Manuál je ke stažení zde