obrázek v hlavičce

konference v Hradci Králové

Datum: 21.02.2017
  | 
Kategorie: Aktuality
Experti projektů OP VVV dorazili na konferenci do Hradce Králové

 

 

 Experti projektů OP VVV dorazili na konferenci do Hradce Králové


V pořadí už jedenáctou místní konferenci uspořádal v úterý 21. února tým projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích. Týmoví manažeři dorazili tentokrát do Hradce Králové, aby podobně jako v ostatních krajských městech informovali mimo jiné o aktuálních a plánovaných aktivitách projektu. Dostatečný prostor dostaly také další systémové iniciativy OP VVV i debata ke společnému vzdělávání.
Úvodní blok opět patřil představení tří klíčových aktivit projektu SRP – centrům podpory, vzdělávání a individuální pomoci. Účastnící konference se dozvěděli mnoho mj. o nově vydaných dokumentech (Struktura informací předávaných
z MAP do KAP), běžícím vzdělávacím programu, který v současné době naplňují především webináře, i třeba o způsobu náběru škol do systému intenzivní podpory.
Blok systémových projektů začal hned po první dopolední přestávce. Slovo si vzali postupně zástupci NÚV (Podpora práce učitelů, Metodická podpora P-KAP), Agentury pro sociální začleňování (Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami) a v neposlední řadě České školní inspekce (Komplexní systém hodnocení).
Účastníci konference projevovali o informace projektů po celé dopoledne živý zájem. Padaly četné dotazy nejen na možnosti, kdy a jak se do jednotlivých aktivit zapojit, ale také v souvislosti se šablonami i na nastavení samotných projektů ze strany MŠMT.
Součást programu byl také obvyklý odpolední workshop, v němž se debatovalo o využití kritérií Kvalitní školy v oblasti společného vzdělávání pro tvorbu a implementaci místních akčních plánů. Poutavou formou přišla na řadu výměna zkušeností, nápadů, názorů a příkladů dobré praxe.
První sérii místních konferencí zakončí pracovníci SRP ve středu 22. února v Pardubicích.