obrázek v hlavičce

Grantové programy ŠKODA AUTO

Datum: 20.02.2015
  | 
Kategorie: Aktuality
Regionální grantové programy ŠKODA AUTO na rok 2015

ŠKODA AUTO patří k nejvýznamnějším průmyslovým firmám v České republice a dlouhodobě se řadí ke klíčovým hráčům v oblasti společenské odpovědnosti. Společnost cítí mimořádnou odpovědnost vůči svým zaměstnancům, jejich rodinám i vůči lidem bydlícím v blízkosti jejích závodů. Středem pozornosti jsou zejména regiony se závody v Mladé Boleslavi, Kvasinách a ve Vrchlabí, se kterými je značka ŠKODA spojena 120tiletou historií.

V rámci dlouhodobého úsilí o rozvoj těchto regionů ŠKODA AUTO pro rok 2014 vyhlašuje 8 regionálních grantových programů v celkové hodnotě 5 200 000 Kč. Jedná se o programy:
 Dopravní bezpečnost v obcích
 Dopravní výchova
 Popularizace technického vzdělávání na základních školách
 Region bez bariér
 ŠKODA dětem
 Tady jsem doma
 Vzdělávání pro naši konkurenceschopnost
 Za každý prodaný vůz ŠKODA zasazený strom

Bližší podmínky účasti v programech, harmonogram jejich realizace a kontakty naleznete pod jednotlivými odkazy zde.