obrázek v hlavičce

Dotační průzkum

Datum: 16.01.2015
  | 
Kategorie: Aktuality
Prosba o vyplnění dotazníku ohledně Vašich záměrů

Místní akční skupina Podchlumí se pilně připravuje na nové programovací období 2015 – 2020. V současné době máme rozpracovanou strategii rozvoje celého regionu, co níž je třeba zahrnout potřeby všech obcí, podnikatelských subjektů i neziskových organizací. Ve strategii nemohou být uvedeny konkrétní záměry a projekty, ale mohou tam být aktivity, do nichž vaše záměry patří a pro něž později získáte (i s pomocí MAS) finanční prostředky.

Tímto Vás žádáme o vyplnění dotazníku zde (vyberte ten podle Vaší právní subjektivity), zda v následujících letech připravujete projekty, pro které budete hledat finanční příspěvky z fondů EU, ČR nebo kraje. Vyplňte prosím přiložený dotazník a zašlete nám jej zpět 14. 2. 2015.

Věříme, že společně připravíme kvalitní strategii, která bude již ve II. čtvrtletí schválena příslušnými ministerstvy k realizaci.

Předem děkujeme za vyplnění dotazníku a Vaši snahu podílet se na tvorbě nové strategie.