obrázek v hlavičce

6. VÝZVA MAS PODCHLUMÍ NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ II VYHLÁŠENA

Datum: 23.09.2019
  | 
Kategorie: Aktuality
MAS Podchlumí, z.s. vyhlašuje dne 24.9.2019 výzvu z Operačního programu Zaměstnanost:6. výzva na sociální služby a sociální začleňování II

Datum zahájení příjmu žádosti je 24.9.2019 od 12:00, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 30.11.2019 v 12:00.

Seminář pro žadatele bude uspořádán dne 14.10.2019 od 13hod. na OÚ Holovousy.

Celková alokace na tuto výzvu je 3.163.404 Kč

Více informací naleznete v sekci http://www.maspodchlumi.cz/vyzvy-op-zamestnanost/