obrázek v hlavičce

5. výzva IROP na CYKLODOPRAVU vyhlášena!

Datum: 17.09.2018
  | 
Kategorie: Aktuality
Alokace výzvy MAS (= celkové způsobilé výdaje): 3 757410,00 Kč

Typy podporovaných projektů: Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací:- výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury,- výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury,- realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury.

Veškeré informace na http://www.maspodchlumi.cz/vyzvy-irop/.