obrázek v hlavičce

Animace škol s MAS

Výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 ŠABLONY II

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 28. února 2018 výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV. Veškeré informace jsou dostupné na webu MŠMT: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii.

Informace k možnosti nákupu pomůcek a vybavení z šablon

Na webu MŠMT byla zveřejněna informace o možnostech nákupu pomůcek a vybavení z výzev OP VVV na tzv. šablony. Informaci naleznete na: http://www.msmt.cz/uploads/SDV2/Moz_nost_na_kupu_pomu_cek_v_s_ablona_ch_pro_r_editele_s_kol_na_web.pdf

Povinná publicita

Plakát velikosti A3 je možné vygenerovat na odkazu: https://publicita.dotaceeu.cz/, přičemž nezapomeňte, že název projektu musí být totožný s názvem ve smlouvě.

Workshopy k šablonám

Zveme všechny zájemce o šablony na praktické workshopy, kde Vás krok za krokem provedeme procesem přípravy a podání žádosti o dotaci. Workshopy se budou konat v následujících termínech: 13.7., 1.9. a 24.11.2016

Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Informujeme, že Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil 23. června 2016 výzvu č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Text výzvy včetně příloh naleznete na adrese http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu.

 

MAS zdarma poskytuje metodickou pomoc pro školy, školská a další vzdělávací zařízení s výběrem vhodných šablon. Poskytuje konzultační činnost při realizaci projektu, při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, stejně jako při ukončování realizace projektu a při kontrolách. To vše v rámci projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Podchlumí spolufinancovaného Evropskou unií.