obrázek v hlavičce

Akční plán

Akční plán 

Nejkonkrétnějším strukturovaným dokumentem MAP je akční plán, který popisuje jakými opatřeními a aktivitami lze dosáhnout cílů Strategie MAP.

Akční plán umožňuje navrhovat vhodné aktivity a sledovat vývoje potřeb těchto aktivit v regionu (bez nároku na ukládání povinností) a vztahovat je k dosahování indikátorů k plnění cílů.

Pro konkrétní postup jsou pak více rozpracovány aktivity v přibližně ročním horizontu v Ročním akčním plánu (RAP).

RAP vzdělávání pro ORP Hořice, na období školního roku 2017-2018, byl schválen Řídícím výborem na jednání 13. 9. 2017.

Souhrnný dokument projektu:

Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice do roku 2023 byl schválen na jednání Řídícího výboru dne 28. 11. 2017 a potvrzen zřizovateli škol ORP Hořice.

Soubory ke stažení