Více o značce

Vedle ovocnářství a zelinářství se stala zdrojem obživy zdejších obyvatel i mohutná ložiska kvalitního pískovce. Kameníci a sochaři vtiskli zdejší architektuře výraznou tvář.

Více o Podchlumí
obrázek v hlavičce

Co se děje v regionu

Datum: 14. 9. 2017
|
Kategorie: Akce v regionu

Dobrovodské zelí

Dne 20.9.2017 bude zahájen prodej krouhaného zelí ze ZD Dobrá Voda. A to jak červeného, tak i bílého. Dále je možné zakoupit brambory (Marabel), zelí hlávkové i kysané - opět červené i bílé, nově také zelnou šťávu. Předpokládané ukončení prodeje 13.11.2017.
Datum: 14. 9. 2017
|
Kategorie: Akce v regionu

Nuda?...Neznáme!!!

Dne 4.9. proběhla v Hořicích ve Smetanových sadech odpolední akce, která byla zaměřena na volnočasové aktivity v Hořicích a okolí. Cílem bylo představit dětem a rodičům co možná kompletní nabídku toho, co region nabízí. Díky hezkému počasí, obětavému nasazení všech zúčastněných a účinkujících se akce podařila a děti odcházely s příjemným zážitkem ze soutěží i ukázek činnosti některých kroužků. Zvláštní poděkování patří DDM Hořice, hořickým Skautům a Seberevoltě, kteří kromě vlastní propagace aktivně přispěli ke zdárnému průběhu a programu celého odpoledne. Nelze zapomenout ani na dobrovolné hasiče, fotbalisty, florbalisty a další. Děkujeme všem, kterým není lhostejné, jak děti tráví svůj volný čas MAS Podchlumí, z.s. děkuje za spolupráci také městu Hořice. Fotografie na http://maspodchlumi.rajce.idnes.cz/Nuda_Nezname/