Více o značce

Vedle ovocnářství a zelinářství se stala zdrojem obživy zdejších obyvatel i mohutná ložiska kvalitního pískovce. Kameníci a sochaři vtiskli zdejší architektuře výraznou tvář.

Více o Podchlumí
obrázek v hlavičce

Co se děje v regionu

Datum: 12. 2. 2019
|
Kategorie: Akce v regionu

Pozvánka na workshop "Rovné příležitosti ve vzdělávání"

Srdečně Vás zveme na workshop s názvem Rovné příležitosti ve vzdělávání, přijďte s námi diskutovat na zajímavá témata!