Více o značce

Vedle ovocnářství a zelinářství se stala zdrojem obživy zdejších obyvatel i mohutná ložiska kvalitního pískovce. Kameníci a sochaři vtiskli zdejší architektuře výraznou tvář.

Více o Podchlumí
obrázek v hlavičce

Co se děje v regionu

Datum: 1. 10. 2016
|
Kategorie: Akce v regionu

Slavnosti Holovouských malináčů

1.10.2016, Holovousy [více …]
Datum: 29. 9. 2016
|
Kategorie: Akce v regionu

Snímek Sedm písní pro dlouhý život

Snímek představuje šest mužů a žen různého věku, kteří už nemají naději na vyléčení, přitom však netuší, zda je moderní medicína udrží při životě týdny, měsíce, nebo dokonce roky. Sedmou postavou filmu je sestra Mandy, která dokáže pacientům velmi pozorně naslouchat a zároveň je nakazit svým nadšením pro hudbu a zpěv tak, že jim přináší terapeutické účinky. Všichni se setkávají ve skotském hospicu poskytujícím širokou škálu paliativní péče. Režisérka Amy Hardie natočila nesentimentální a přitom velmi citlivý dokument – muzikál, který ač pojednává o smutných věcech, vyvolá úsměv na tváři.
Datum: 29. 9. 2016
|
Kategorie: Akce v regionu

Šafránkovy hořické obrázky

Srdečně Vás zveme na výstavu Šafránkovy hořické obrázky, která bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 29. září 2016 v 17 hodin v Malé síni hořického muzea.
Datum: 6. 9. 2016
|
Kategorie: Akce v regionu

SEMINÁŘ K AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÝM VÝZVÁM V RÁMCI PROGRAMŮ PODPORY OP Podnikání a inovac

Na seminář se prosím registrujte předem emailem na krizova.lenka@maskd.cz nebo telefonicky: 739 243 465, účast na semináři je zdarma