Více o značce

Vedle ovocnářství a zelinářství se stala zdrojem obživy zdejších obyvatel i mohutná ložiska kvalitního pískovce. Kameníci a sochaři vtiskli zdejší architektuře výraznou tvář.

Více o Podchlumí
obrázek v hlavičce

Co se děje v regionu

Datum: 17. 6. 2017
|
Kategorie: Akce v regionu

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

Tělocvičná jednota SOKOL Ostroměř pořádá od 17. června do 29. července KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY pod vedením tanečního mistra Romana Konopáska.
Datum: 25. 5. 2017
|
Kategorie: Akce v regionu

MOŽNOSTI A PŘÍNOS LOGOTERAPIE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

Uskuteční se 6.6.2017 od 10 do 12 hodin v Centru domácí hospicové péče v Hořicích. [více …]
Datum: 5. 5. 2017
|
Kategorie: Akce v regionu

Krajina - výstava obrazů, soch a keramiky

Jarmila Gregorová a Roman Morcinek pořádají výstavu v Arttelieru v Cerekvici nad Bystřicí od 5.5. do 14.6.2017. Vernisáž a recitál Natalie Zhovtobriukh, první housle královéhradecké filharmonie, v kostele Zvěstování P. Marie od 19:00 hodin 5.5.2017